Opleiding voor Docenten

U bent werkzaam in heattitudet MBO. Uiteraard heeft u kennis genomen van de veranderende kwalificaties voor het beroepsonderwijs. Op veel fronten moet het werkveld meer aan het woord komen. MKB-GW geeft invulling aan één van de belangrijkste onderdelen, namelijk goede werknemersvaardigheden. Los van kennis en kunde verwachten werkgevers een bepaalde attitude ten opzichte van werk. MKB-GW heeft vanuit het bedrijfsleven een set van 15 competenties gedefinieerd die er samen voor zorgen dat leerlingen aantoonbaar kennis hebben van het juiste werknemersgedrag.

Wel de kennis, niet de attitude

De verhalen zijn er legio. Leerlingen die na een paar dagen van hun stage gestuurd worden of niet meer verschijnen. Leerlingen die wel de kennis hebben, maar niet de juiste drive. Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom de ene leerling wel direct na zijn studie mag blijven en de ander niet? Terwijl u ze allemaal hetzelfde aanleert. Juist: gedrag. In het Engels wordt het Organizational Citizens Behaviour genoemd.

Nu wordt het vaak nog teruggevoerd op opvoeding en leefomgeving. Toch bestaat er een mogelijkheid om uw leerlingen dit te leren. Omdat we hier spreken over zogenaamde soft skills is het wellicht moeilijker om deze punten te benoemen en er dus ook aan te werken.

Met MKB-GW weet u wie u plaatst bij werkgevers

Alleen_ga_je_sneller_samen_kom_je_verderMKB-GW biedt een opleiding voor docenten in het MBO om leerlingen de kunnen onderwijzen in goede werknemersvaardigheden. De opleiding van MKB-GW is opgebouwd rond 15 competenties die direct afkomstig zijn van ondernemers (uit onderzoek in 2008 onder ruim 125.000 ondernemers). Naast houding en tempo gaat het hierbij vooral om afspraken nakomen, omgaan met hiërarchie en kritiek, samenwerken en persoonlijke hygiëne.

De 15 competenties waar werken om draait

In een opleiding van 3 dagdelen worden alle 15 punten besproken en tegen het licht gehouden aan de hand van het vastgestelde kwalificatiedossier. In dit kwalificatiedossier zijn de resultaatgebieden en normen vastgelegd. Alle punten worden behandeld met veel beeldmateriaal om goed helder te krijgen wat het bedrijfsleven verstaat onder Goed Werknemersschap.

Na afloop van deze opleiding bent u prima in staat om Goed Werknemer in te voegen in uw lessen en om de leerlingen door het lesmateriaal te helpen. Als de leerlingen klaar zijn met de lessen moeten zij in staat worden geacht om tijdens hun stage te kunnen bewijzen dat zij alle 15 competenties in voldoende mate beheersen.

Door de opzet en organisatie van MKB-GW in het MBO is het mogelijk om het gehele traject tot en met certificering binnen de schoolomgeving te doorlopen.

De Opleiding

Al sinds 2006 nemen we assessments af en hebben we honderden mensen zie stralen doordat ze aantoonbaar over goede werknemersvaardigheden beschikken. Al deze kennis dragen we met regelmaat over aan onze erkende opleiders. Zij beheersen naast de theoretische kennis ook de dagelijkse praktijk. Aan de hand van vele voorbeelden en casussen nemen ze u mee in de wereld van MKB-GW. De kosten voor deze opleiding bedragen € 795,- (excl BTW).

Wilt u zich aanmelden dan kan dat direct.

Maar ik kan me voorstellen dat u eerst meer wilt weten.

Vraag dan ons informatiepakket aan.