Opleiding tot Assessor MKB-GW in het onderwijs

 

Kennis-houding-en-gedragWaarschijnlijk bent u al werkzaam als assessor in het MBO en neemt u met enige regelmaat Proeves van bekwaamheid af. De belangrijke taak waarbij u alle voorkomende taken onder loep neemt om vast te stellen of een leerling de vakvaardigheden voldoen kent en kan uitvoeren. Naast deze vakkennis kunt u nu ook de houding en gedrag in relatie tot werk toetsen.

Wel de kennis, niet de houding

U kent dat wel: de leerling doet alles wat hij moet doen, beantwoordt alle vragen juist en toch, en toch… hou je twijfel. Maar wat is dat dan? In de officiële termen heet dat Organizational Citizens Behaviour. Wij noemen het Goed Werknemerschap.

Middels de opleiding voor docenten bent u al op de hoogte van de 15 aspecten van MKBGW. U weet wat er onder verstaan wordt. Met de opleiding tot assessor kunt u ook de proeve van bekwaamheid afnemen. Dit gebeurd meestal tijdens reguliere stages.

Door de opleiding tot Assessor te volgen kunt u de certificering Goed Werknemer bijna helemaal binnen de onderwijskolom laten plaatsvinden.

De Kosten

De opleiding tot assessor duurt 2 dagen en kost € 795,– excl. BTW