Hoe werkt het keurmerk GoedWerknemerschap?

Het is bijna vanzelfsprekend: Werkgevers willen medewerkers waarmee ze hun werk kunnen uitvoeren. Nog vóór kennis gaat het om de juiste houding en gedrag. Het is zo normaal dat werkgevers het vaak niet eens benoemen in wervingscampagnes; toch zijn de juiste houding en gedrag, of het ontbreken daarvan, de meest voorkomende redenen voor ontslag.

Het keurmerk GoedWerknemerschap houdt al deze aspecten tegen het licht vanuit het perspectief van de werkgever:

domeinen

 

Onafhankelijk worden deze aspecten getoetst of medewerkers deze aspecten voldoende beheersen. Dat scheelt veel gedoe en frustraties op de werkvloer.

De toetsing vindt plaats door gecertificeerde examinatoren of assessoren, dit is afhankelijk van het gekozen traject.

Komt men al in aanmerking voor het keurmerk?

Het certificaat kan op verschillende manieren verkregen worden. Maar in alle gevallen gaat het er om aantoonbaar de gevraagde aspecten te beheersen. Beschikt een kandidaat al over de gewenste grondhouding dan kan die er voor kiezen om een certificaat aan te vragen middels de Download-button rechtsboven in deze pagina. Nadat dit aanvraagformulier is ingevuld zal dit door een assessor worden beoordeeld en voorgelegd aan MKB-GW.

Maar je kunt ook examen doen!

Er zijn verschillende organisaties die examens GoedWerknemerschap afnemen. Neem voor informatie over data en locaties contact met ons op.
Tenslotte kan men zich aanmelden voor een examenweek georganiseerd door MKB-GW. Deze weken zijn bedoeld voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en zijn zo ingericht dat alle aspecten ruimschoots aan bod komen. Hierdoor is het mogelijk om een goede inschatting te maken omtrent houding en gedrag van (toekomstige) werknemers. De examenweken worden altijd gecombineerd met GW-Coach. Deelnemers hebben daardoor niet alleen inzicht in hun houding en gedrag, maar ook over hoe ze optimaal aangestuurd kunnen worden, hoe zij het best te motiveren zijn.