MKBGW brengt Certificaat Goed Werknemer nu ook binnen het MBO

NaamloosHet Certificaat Goed Werknemer is al van 2006 veelvuldig ingezet in het bedrijfsleven. Sinds die tijd hebben er al honderden kandidaten in het land deelgenomen aan de assessments. En de resultaten zijn zonder meer goed! Een overgrote meerderheid heeft, mede door het certificaat, binnen enkele maanden werk.

Bij deze trajecten gaat het vaak om werkzoekenden vanuit de gemeenten of UWV.

Sinds kort heeft MKB-GW ook een programma op de markt gebracht dat het mogelijk maakt om Goede Werknemersvaardigheden inclusief certificaat te behalen op het MBO. Het programma is zo samengesteld dat het volledig binnen de onderwijstijd past. Hierdoor blijven de kosten laag en komen de in te zetten uren niet bovenop de reeds verplichte onderwijstijd.

Veel MBO studenten verlaten het MBO met een diploma. Daarmee zijn ze vaak erkend vakman of -vrouw. Maar men vergeet dat het werkgevers niet alleen om kennis gaat, maar zeker ook om Goede Werknemersvaardigheden. Uiteraard wordt er op school aandacht besteed aan houding en gedrag, maar daarbij wordt niet ingezoomd op de eisen die een gemiddelde werkgever stelt. MKB-GW doet dat wel, waardoor de kansen voor schoolverlaters op de arbeidsmarkt fors groeien. Uit onderzoek van het SEO blijkt zelfs een groei van meer dan 50%.

onderzoek SEO(4)

Hoe werkt het?

MKB-GW biedt workshops voor docenten die interesse hebben om tijdens lessen LLB aandacht te besteden aan Goede Werknemersvaardigheden. Tijdens deze workshop worden de 15 punten van MKB-GW behandeld. Punten overigens die gewoon in het curriculum van de opleiding voorkomen. Met aantrekkelijke voorbeelden en een duidelijke toelichting is de docent in staat de studenten Goede Werknemersvaardigheden te doceren.

Nadat de studenten zich de stof eigen hebben gemaakt kunnen ze gedurende hun stage, naast hun normale opdrachten, ook bewijzen dat zij aantoonbaar beschikken over Goede Werknemersvaardigheden.

Deze vaardigheden kunnen worden afgetoetst door de assessoren binnen de onderwijsinstellingen. Het enige wat deze hoeven te doen is een tweedaagse opleiding te volgen om een licentie behalen als Assessor MKB-GW. Nadat deze assessor het aangeleverde bewijs als voldoende heeft beoordeeld, kan het geheel mee genomen worden naar de examencommissie.

images-8MKB-GW leidt namelijk ook de examinatoren op. Daarmee wordt het mogelijk om in de schoolexamencommissie ook een eindbeoordeling te doen over Goed Werknemer.

goed-werknemerschap-certificaat

 

Indien een student een positieve beoordeling heeft ontvangen kan hij een kopie van het rapport insturen en binnen een paar dagen valt dan het certificaat Goed Werknemer bij hem of haar in de bus.

 

Samen met het behaalde diploma heeft de aankomende werknemer een ijzersterke positie op de arbeidsmarkt.

Door deze wijze van werken wordt het certificaat Goed Werknemer voor een grote groep aankomende beroepsbeoefenaars toegankelijk gemaakt.

Door de methode die gekozen is, blijven de kosten beperkt tot een paar euro, terwijl de opbrengsten velen malen groter zullen zijn.

Wilt u meer informatie, stuur dan een mailtje naar: info@mkbgw.nl

Cees Jan Gieskes