MKBGW zoekt deelnemers voor de opleiding tot Assessor+

Op 20, 21 en 22 januari is er weer een opleiding tot Assessor+. De opleiding vindt ditmaal plaats in Emmeloord.

Ben jij degene die zorgt dat werkgevers mensen aannemen waar ze van op aan kunnen? Die uit het juiste hout zijn gesneden?

Meld je dan nu aan via info@mkbgw.nl voor de Opleiding Assessor+.

Kosten: € 795,- exclusief BTW en Examengeld.

Het begint allemaal bij de houding (wíl ik écht wel aan de slag?) en het gedrag (kan ik goed deelnemen aan een werkomgeving?)

Om mensen te kunnen beoordelen op houding en gedrag is het noodzakelijk dat we exact dezelfde zaken meten en dat we aan onze observaties ook de dezelfde waarden hangen. In de Opleiding tot Assessor+ worden alle kenmerken besproken en gewogen.

Waar vindt de opleiding plaats?licentiehouders, assessoren van MKB Goed Werknemerschap

De opleiding wordt gegeven bij Hotel Van der Valk in Emmeloord en duurt 3 dagen. De opleiding wordt afgesloten met een theorie-examen. Indien je daarvoor slaagt volgt nog een praktijk-examen.

Als zelfstandig Assessor+ kun je examens afnemen voor groepen die jezelf werft of door MKBGW geworven worden.

Over de trainer…

De training wordt gegeven door Cees Jan Gieskes. Cees Jan is de grondlegger van MKBGW en heeft het concept in de afgelopen jaren doorontwikkeld tot wat het nu is. “Goed Werknemer” van MKBGW is inmiddels een landelijk actief keurmerk.

Rol van de Assessoren

Als Assessor+ beoordeel je kandidaten op verschillende activiteiten die zij gedurende een week uitvoeren. Je observeert, maar bent niet de professionele begeleider bij de activiteiten. Op basis van je observaties rapporteer je aan het examenbureau van MKBGW. Dit examenbureau bepaalt, mede op basis van jou rapportages, uiteindelijk wie in aanmerking komen voor het keurmerk “Goed Werknemer” .

Deelnemers aan de assessments

De deelnemers aan de training “Goed Werknemer” zijn divers. Het varieert van uitzendkrachten tot langdurig werklozen, jong en oud en soms met een arbeidsbeperking. Maar ze hebben allemaal één ding gemeen, ze denken graag weer aan het werk te willen.

Inmiddels zijn een aantal grote en middelgrote gemeentes afnemer van MKBGW en ook in de bouw is Volker Wessels een belangrijke partner.

Meer informatie of aanmelden?

Stuur je vraag of aanmelding via info@mkbgw.nl.