6 stappen langs de lijn…

Het weekend zit er weer op en met drie sportende tieners heb ik mijn hart weer opgehaald. Sport is de samenleving in een snelkookpan wordt vaak gezegd. Immers, alles wordt uitvergroot. Dat zal wel komen omdat sport een simpele voorstelling van beleven is, maar dat terzijde. Ik kijk mijn ogen uit. Ja, uiteraard naar mijn en andere tieners die hun stinkende best doen. Maar meer nog naar de wijze waarop coaches en ouders hun bijdrage aan de doelstellingen van de sporters proberen te geven. Want het draait toch om de sporters, of heb ik het mis? [Lees meer…]

Succesvol aan het werk op de Duitse arbeidsmarkt

images-4Ondanks onze handelsgeest (die ons naar verre streken heeft gebracht) blijft het voor ons moeilijk om direct over de grens met Duitsland onze kansen te pakken. Op veel plaatsen is er sprake van een groot verschil in werkgelegenheid en toch lukt het ons niet om grensoverschrijdende arbeid zo vloeibaar te maken dat het communicerende vaten worden.

Waar in Nederland op sommige plaatsen langs de grens de werkloosheid boven de 10% stijgt is er op hemelsbreed 50 kilometer in Duitsland op het zelfde moment sprake van een werkloosheid van nog geen 3%. Ik zeg: “ Dat biedt kansen!”. Maar ik ben vast niet de eerste die dat gezegd heeft, zoveel zelfkennis heb ik dan ook wel weer. Maar toch…

Aan de ene kant van de grens weten we dat 10% te veel is om, in economisch zwakkere regio’s, op korte termijn iedereen aan het werk te krijgen. Terwijl aan de andere kant van de grens de werkloosheid een kritische grens raakt. 3%, met in achtneming dat niet iedereen op elke baan past, betekent dat er, daadwerkelijk een te kort aan arbeidskrachten is. ALARM. Alles moet uit de kast om de economie draaiende te houden. [Lees meer…]

Trias Labora

 Mocht u het nog niet begrepen hebben:

U, werkgevers van Nederland, u bent de oplossing voor nagenoeg alle problemen.

 U bent het antwoord op de armoede, op het kennisniveau van de BV Nederland, op financiering van mensen met een beperking. Immers u verschaft werk in de vorm van banen…

Met verbazing kijk ik altijd hoe wij het verkrijgen van werk hebben georganiseerd. Eigenlijk hebben wij dat over drie partijen verdeeld: onderwijs, sociale diensten/UWV en werkgevers (direct en indirect).

Deze Trias Labora was heel overzichtelijk en wtria1erkte prima. Nog voortkomend uit de industriële revolutie leek het ons wijs mensen eerst kennis en kunde mee te geven voor we de mensen overleveren aan werkgevers. Dat was economisch verstandig, immers dan hoeven werkgevers die investeringen niet meer te doen en zijn medewerkers direct productief. Was je niet in staat te werken, dan had je een beperking of was je te oud. Was beide niet het geval dan ontbeerde het je aan kennis en moest je op training of cursus; het toezicht op deze situatie was voorbehouden aan sociale diensten en de rechtsvoorgangers van het UWV. En tenslotte de werkgevers. Vanuit het Tayloristische gedachtengoed bepaalden zij wat aankomende werknemers moesten kennen en kunnen. Simpel toch…

Waar men echter geen rekening mee heeft gehouden is dat de verschillende partijen zich met elkaar gingen bemoeien. Onderwijs kreeg de autonomie over wat mensen moeten kunnen en kennen voordat ze op de arbeidsmarkt komen en sociale diensten/UWV gaat zich bezighouden met het matchen van mensen bij werkgevers en voor je weet gaan de, eens zo overzichtelijke, taken door elkaar lopen en zijn we drukker met elkaar dan met de goede zaak: de productiefactor mens activeren.

Ik stel daarom voor: effe terug naar af: [Lees meer…]

“Goed Werknemer zijn” vergroot aantoonbaar de kansen op de arbeidsmarkt

NaamloosZelf ben ik meer een praktijkmens, autodidact volgens sommigen, maar onderzoek van SEO bevestigt wat ik altijd al dacht:

 er is meer nodig dan alleen opleiding en werkervaring

om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt.

In mijn tijd in het uitzendwezen was mij al duidelijk dat selecteren op harde criteria voor lager personeel lastig is. Immers, veel diploma’s zijn er niet nodig en werkervaring is handig maar niet noodzakelijk. En toch zit er verschil tussen de ene kandidaat en de andere. Het is iets ondefinieerbaars. Het lijkt persoonlijke voorkeur of is het ervaring, inzicht misschien. Wat het precies is…, maar het maakt wel het verschil tussen een succesvolle bemiddeling of niet.

Logopedie-levert-maatschappij-tot-115-miljoen-euro-op1Uit dit onderzoek uit 2006 blijkt dat mensen die beschikken over “goed gedrag” aanzienlijk meer kans maken op een baan dan mensen die hier niet ofonvoldoende over beschikken. Het is dus voor UWV Werkbedrijven, Diensten Werk & Inkomen en reïntegratiebedrijven zinvol daar stevig op in te zetten. Ook Denis Organ bevestigt dit in zijn reeds in 1988 gepubliceerde onderzoek over wat hij noemt Organization Citizen Behavior. OCB staat in het kort voor “ goed burgerschap”. In zijn onderzoek concludeert Organ dat er naast allerlei meetbare factoren zoals beschreven in functieprofielen, nog meer bij komt kijken om succesvol te zijn binnen een bedrijf. [Lees meer…]

Beroeps- en studiekeuze, ga er maar aan staan!

De tijd van het jaar is weer aangebroken… Duizenden jongeren zijn weer druk doende om te kiezen gissen welk vak ze moeten gaan leren.

studiekeuze

En dat is om de drommel niet gemakkelijk. Er is keuze uit veel, heel veel mogelijkheden. Alleen het MBO kent al 883 (herhaal: ACHTHONDERDDRIEËNTACHTIG) verschillende opleidingen. En sommige opleidingen komen in allerlei verschillende branches in verschillende verschijningsvormen weer terug. Neem bijvoorbeeld management. In de Zorg, Sport, Economie, Onderwijs, e.d. kennen ze allemaal een Management richting. Maar wat kun je ermee? [Lees meer…]

Het is als werkgever gemakkelijk om aan personeel te komen…

Gezien de nog steeds hoge werkloosheid, kan het niet moeilijk zijn om aan personeel te komen. Durft u het nog niet voor lang aan, dan staan uitzendbureaus in de rij om u allerlei verleidelijke aanbiedingen te doen. En als dat u nog niet heeft overtuigd, komen de Werkpleinen met verschillende doelgroepen die ze in de aanbieding hebben.

Want…. als er veel aanbod is dalen de prijzen….. [Lees meer…]

Sociale Intelligentie

Intelligentie wordt meestal gekoppeld aan vaardigheden, handigheid en dergelijke. Als je daarnaast ook nog goed kunt lezen, schrijven en luisteren dan ben je helemaal slim. Toch kent iedereen genoeg mensen om zich heen die heel handig en slim zijn maar errruuug onhandig zijn in het maatschappelijke verkeer. Om die reden is lang geleden al het begrip sociale intelligentie bedacht. Door wetenschappers. Die mensen stelden vast wat wij -gewoon uit de dagelijkse praktijk- al wisten. Met alleen kennis en vaardigheden kom je er niet. Een aantal praktische vaardigheden om je staande te houden in de wereld zijn wel zo handig.

Diezelfde wetenschappers hebben ook bedacht dat veel lezen en leren ons tot moreel betere mensen maakt. In theorie zal dat kloppen, immers… [Lees meer…]

Social-Return in optima forma

Zo met het begin van het nieuwe jaar, ontstaan ook weer de goede voornemens. De algemene zoals meer bewegen en minder eten kennen we allemaal wel, maar gezien “De Staat van de Economie” zullen veel mensen ook plannen maken voor hun nabije toekomst: hoe zit het met mijn pensioen, ziektekosten e.d., maar ook: wat wil ik met mijn leven.

Voor velen is het misschien gelukkig een andere baan, voor sommigen is het wellicht weer een baan. Maar voor eenieder geldt dat het keuzes zijn die je moet maken. Keuzes die moeten leiden tot een gelukkiger bestaan dan mensen tot op heden leiden.

[Lees meer…]

Een bezoekje aan MKBGW…

Bezoekverslag Stagiair Journalistiek aan MKBGW

Jolien MarinusDoor: Jolien Marinus, Hogeschool Windesheim Zwolle, stagiair bij YA! Internet Marketing te Ommen

Min 1 graden geeft het display in de auto aan. Ik verberg mijn handen iets verder in mijn mouwen en stap de kou in. In Roden, of all places. Gelukkig krijgen we een warm onthaal in het kantoor van Cees-Jan en Alexander. De twee opgewekte en enthousiaste mannen gemiddeld twintig jaar ouder dan ik, staan ons al op te wachten. “Kom snel binnen! Koffie, thee?” Terwijl Arjan Yspeert, adviseur van YA! Internet Marketing door de mannen wordt bijgepraat over laatste roddels in businessland, neem ik voorzichtig plek op een stoel. Voorzichtig, omdat de drie mannen blijven staan en ik niet weet of gaan zitten het juiste is om te doen. Als ik eenmaal zit weet ik ook: ik kan niet meer terug. Dus ik blijf zitten, en wacht op mijn thee. [Lees meer…]