Lespakket MKBGW – Onderwijs

Unieke tool helpt docenten en studenten bij praktische voorbereiding op de arbeidsmarkt

MKBGW onderwijs Glossy Onderwijsinstellingen in Nederland werken er keihard aan om hun studenten optimaal voor te bereiden op hun examens en om ze van de meest efficiënte kennis te voorzien. Vanuit onderzoek binnen het bedrijfsleven is echter duidelijk geworden dat de aansluiting op de arbeidsmarkt bij veel studenten voor problemen zorgt. Met name voor MBO Entree, MBO2, VSO en Praktijkonderwijs geldt namelijk dat het aantoonbaar op orde hebben van werknemersvaardigheden een duidelijk voordeel oplevert bij het vinden van een stage of baan. Om docenten en leerkrachten te helpen om de leerlingen optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt, heeft MKBGW nu een bijzonder lespakket samengesteld.

‘Uit onderzoek weten we dat als je de arbeidsmarkt wil betreden 50% van de redenen van werkgevers om je aan te nemen te maken hebben met “werknemersvaardigheden”. Daarbij kijken ze bijvoorbeeld of je uit het goede hout bent gesneden, of je correct overkomt, naar je uitstraling, verzorging en beleefdheidsvormen.. Opmerkelijk is dat scholen nauwelijks aandacht schenken aan dit werkgeversperspectief. Daardoor zijn veel werknemers “onbewust onbekwaam”: ze kunnen niet voldoen aan verwachtingen van werkgevers, omdat hen dat nooit is verteld!’, zegt Cees Jan Gieskes van MKBGW.

Praktisch en gemakkelijk toepasbaar lespakket

mkbgw-onderwijs-videoMKBGW heeft daarom een praktisch en gemakkelijk toepasbaar lespakket uitgebracht, bestemd voor docenten. Daarin staat informatie die ze in vijf tot zes lesuren aan hun studenten kwijt kunnen. Ook zijn er korte video’s die de tips illustreren. De lessen hebben betrekking op uiteenlopende zaken, zoals persoonlijke verzorging, het “energieniveau”, hoe moet je omgaan met kritiek, hoe ga je om met hiërarchie, samenwerking of het nakomen van afspraken.
Met dit lespakket bestaat nu een methode die objectief meet hoe het staat met iemands werknemersvaardigheden. Deze vaardigheden zijn daarmee niet afhankelijk van de norm van de leerkracht, want die norm is al vastgelegd in het lespakket, en dit is de norm die volgens het bedrijfsleven belangrijk is

“Het zijn heel praktische tools voor leerlingen om ook qua gedrag goed voorbereid voor de dag te komen. Niet alleen dus met kennis, maar ook met kunde!”.

Bekijk hier de eerste video

Goed werknemerschap

Het uitbrengen van het pakket MKBGW – Onderwijs past binnen de kernactiviteit van MKBGW dat zich richt op het bevorderen van ‘goed werknemerschap’.
MKBGW heeft diverse instrumenten ontwikkeld om te meten hoe mensen zich ontwikkelen tot een goede werknemer. Ook zijn er assessoren werkzaam bij MKBGW om te testen of mensen optimaal voldoen aan de voorwaarden. Wanneer zij daar inderdaad aan voldoen, komen ze in aanmerking voor een certificaat GoedWerknemer. Met zo’n certificaat op zak worden iemands kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk groter, omdat de werkgever er zeker van kan zijn dat de werknemer uit het goede hout is gesneden en over het juiste arbeidsethos beschikt.

Vul het contactformulier in of neem contact op voor meer informatie over MKBGW – Onderwijs en voor bestellingen.