Social-Return in optima forma

Zo met het begin van het nieuwe jaar, ontstaan ook weer de goede voornemens. De algemene zoals meer bewegen en minder eten kennen we allemaal wel, maar gezien “De Staat van de Economie” zullen veel mensen ook plannen maken voor hun nabije toekomst: hoe zit het met mijn pensioen, ziektekosten e.d., maar ook: wat wil ik met mijn leven.

Voor velen is het misschien gelukkig een andere baan, voor sommigen is het wellicht weer een baan. Maar voor eenieder geldt dat het keuzes zijn die je moet maken. Keuzes die moeten leiden tot een gelukkiger bestaan dan mensen tot op heden leiden.

Maar hoe maken we nu die keuzes? Allereerst stellen we vast dat we het anders willen dan het tot op heden gaat. Da’s voor sommigen onder ons al wereldschokkend, want het impliceert dat je je bewust bent van de situatie waarin je thans zit.

optimaforma

Vervolgens gaan mensen informatie verzamelen. Harde feiten….. een kosten-baten-analyse…. Hoeveel uur moet ik werken? Wat krijg ik betaald? Hoe leuk vind ik het werk? Secundaire arbeidsvoorwaarden? Hoe is het aanzien in mijn directe omgeving? Ben ik ervoor opgeleid?

En op basis daarvan worden de afwegingen gemaakt. En toch is het vaak niet wat u er van verwacht had. Soms in positieve zin, maar ook vaak in negatieve zin… De cultuur, normen en waarden passen minder goed. En daar gaat het nu om, want als de cultuur, normen en waarden niet bij u passen, rijst de vraag welke cultuur, normen en waarden passen dan wel bij u? Hoe goed kent u uzelf?

En het vinden van passend werk begint bij een zelfanalyse. En dat is niet gemakkelijk. Kijk, toen u geboren werd was u uzelf, maar dat betekent niet dat u zelfkennis had. Met uw geboorte was uw “zelf” ook geboren, maar zelfkennis moet u verwerven. Hoe doet u dat?

Zo aan het begin van het leven krijgt u van alles aangereikt: u leert dat u soms lief bent (“a gossie”) en soms niet (“dat mag niet, hoor”) en als u de verschillende typeringen  maar vaak genoeg hoort, ontstaat kennis over uzelf: wie u bent, hoe u zich gedraagt en in welke omgeving of situatie u op uw best bent.

Kortom, zelfkennis krijgt u niet door uzelf, maar door interactie met anderen. Anderen helpen u, bewust en onbewust, met het verkrijgen van zelfkennis.

Social-Return in optima forma lijkt me.

Cees Jan Gieskes